Klient:

Urząd Transportu Kolejowego

Marka:

Kampania społeczna „Kolejowe ABC”

Brief:

Ogólnopolska kampania społeczna dotycząca bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego. Kolejowe ABC to akcja informacyjno-edukacyjna z zakresu bezpieczeństwa kolejowego skierowana do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz ich nauczycieli, wychowawców, rodziców, opiekunów. To także źródło wiedzy nt. właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Rogatek – mieszkaniec Peronowa, postać stworzona na potrzeby kampanii pojawia się w spotach telewizyjnych, mediach społecznościowych, kolorowankach czy osobiście podczas pikników edukacyjnych. Rogatek uczy bezpiecznego zachowania na terenach kolejowych, przechodzenia i przejeżdżania przez przejazdy oraz przybliża zasady kulturalnego podróżowania pociągiem.

Zakres:

Ogólnopolska kampania, spoty animowane 3D, content marketing, materiały promocyjne

Media:

TV, internet, media społecznościowe, OOH, wydarzenia specjalne

Rok:

2018-2019