Klient:

Województwo Śląskie

Marka:

Śląskie wyprzedzamy! – Wojciech Chuchała w kampanii funduszy europejskich

Brief:

kampania informująca o Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Ambasadorem kampanii został kierowca rajdowy – Wojciech Chuchała

Zakres:

kampania medialna i PR, spoty/rysunek strumieniowy, serwis internetowy, eventy, materiały promocyjne, konferencja prasowa

Media:

TV, outdoor, prasa, internet, poligrafia

Rok:

2018

Marka:

Śląskie przyspieszamy! – Henryk Sawka w kampanii funduszy europejskich

Brief:

kampania informująca o Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Ambasadorem kampanii i autorem rysunków wykorzystanych w spocie i materiałach został Henryk Sawka

Zakres:

kampania medialna i PR, spoty/rysunek strumieniowy, serwis internetowy, eventy, materiały promocyjne, konferencja prasowa

Media:

TV, outdoor, prasa, internet, poligrafia

Rok:

2017