Klient:

Miasto Łódź

Marka:

Węzeł Multimodalny, Trasa W-Z, Trasa Górna

Brief:

kampania promująca największą przebudowę centrum Łodzi m.in. dworca przy Łodzi Fabrycznej oraz kompleksu EC1. Działania w mediach, konferencje prasowe oraz liczne wydarzenia dla mieszkańców z udziałem gwiazd na bieżąco dostarczały informacji o postępach prac i celebrowały nowe, ultranowoczesne centrum miasta

Zakres:

kampania informacyjna i PR, serwis internetowy, organizacja eventów/koncertów (m.in. Kamil Bednarek, Afromental), mapping 3D, gra miejska, film, radio

Media:

TV, outdoor, internet, radio, poligrafia

Rok:

2014–2015